ZATERDAG 18 april (D)Gwendolyn

WORKSHOP 1000-ogen communicatie door Gwendolyn Stoye-Mingers,
Womens Business Academy

Meer omzet maken?
Het ondernemersnetwerk Federation4Women en de Volksbank Westrhauderfehn
nodigen u uit voor de Workshop:
Meer omzet maken?
Moderne benaderingen in de succesvolle klantenwerving

*volgens de 1000-ogen-communicatie ® van Alexander Christiani

“Waarom zou ik bij jou kopen?” En: “Waar ben je zichtbaar beter en anders dan je concurrenten?” Deze vragen brengen veel kleine en middelgrote ondernemingen in verlegenheid.
Zolang een bedrijf geen duidelijk en overtuigend antwoord heeft op de vraag waar de diensten die zij bieden verschillend en daardoor voor een specifiek klantsegment beter zijn dan die van de concurrenten, ontbreekt het fundament voor een eerlijke en authentieke marketing: Zolang we niet kunnen zeggen voor wie wij anders en beter zijn, blijft marketing in het beste geval oppervlakkige cosmetica.
Uit de inhoud:
• Waarom weet bijna iedereen dat zijn onderneming duidelijk moet worden gepositioneerd en hebben desondanks nog slechts weinigen dit “strategische huiswerk” gedaan
• Zo kun je de huidige sterktes en het optimalisatie potentieel van je onderneming bepalen
• De 5-strategie wetten, die je snel en gemakkelijk strategische inzicht verschaffen (met inbegrip van de drie wetten die in de meeste strategie leerboeken niet worden genoemd, maar in de praktijk bij nagenoeg elke positioneringsdoorbraak betrokken zijn)
• Hoe breng je jezelf en je bedrijf in het juiste daglicht

Welkom door Carmen Vietor, Volksbank Westrhauderfehn
en Christine Wölke, voorzitter Federation4Women
Aansluitend workshop met Gwendolyn Stoye-Mingers

Locatie: Fehntjer Forum, Unterende 4, 26817 Rhauderfehn (D)
Coach: Gwendolyn Stoye-Mingers

SAMSTAG den 18. AprilGwendolyn

WORKSHOP durch Gwendolyn Stoye-Mingers,
Womens Business Academy

Mehr Umsatz machen?
Das UnternehmerInnen Netwerk F4W und der Volksbank Westrhauderfehn laden ein zu dem Workshop:
Mehr Umsatz machen?
Moderne Wegen in der erfolgreichen Neukundengewinnung

*nach der 1000-Augen-Kommunikation® von Alexander Christiani

“Warum soll ich bei Ihnen kaufen?” und: “Wo sind Sie sichtbar besser und anders als Ihre Mitbewerber?” Diese Fragen bringen viele Mittelständler in Verlegenheit.
Solange ein Unternehmen keine klare und überzeugende Antwort auf die Frage hat, wo sein Leistungsangebot anders und damit für ein bestimmtes Kundensegment besser ist als das von seinen Mitbewerbern, fehlt ihm das Fundament für ein ehrliches und authentisches Marketing: Solange wir nicht sagen können, für wen wir anders und besser sind, bleibt Marketing im besten Fall oberflächliche Kosmetik.

Aus dem Inhalt:
• Warum fast alle wissen, dass ihr Unternehmen klar positioniert sein sollte und trotzdem nur wenige diese “strategische Hausaufgabe” sauber erledigt haben
• So ermitteln Sie die aktuellen Stärken und das Optimierungs-Potenzial Ihres Unternehmens
• Die 5 Strategie-Gesetze, mit denen Sie einfach und schnell strategische Klarheit gewinnen (inklusive der drei Gesetze, die in den meisten Strategie-Lehrbüchern nicht erwähnt werden, die in der Praxis aber nahezu an jedem Positionierungs-Durchbruch beteiligt sind)
• Wie Sie sich und Ihr Unternehmen in das richtige Licht rücken

Thema: Entwicklung einer strategischen Positionierung Ihres Unternehmens
und einer klaren Kommunikationsstrategie

Grußwort Frau Carmen Vietor, Volksbank Westrhauderfehn
Frau Christine Wölke, Vorsitzende Federation4Women
anschließend Workshop mit Frau Gwendolyn Stoye-Mingers