22 september: NL
Ellen Evers

De beurs – het beste platform voor ontmoeting, presentatie en verkoop

Als je oppervlakkig naar een beurs kijkt, is dit een verkoopinstrument dat tijd en geld kost.

Op de keper beschouwd is een beurs veel meer. Een beurs is een belangrijk marketinginstrument, helpt de regionale en interregionale competenties uit te bouwen. Zij is belangrijker dan een webpagina of promotie in de pers. Beurzen zijn platformen voor informatie en communicatie. Zij zijn de direct band met de klanten en de nauwe samenwerking met netwerken wordt toenemend belangrijker.

Doordat je ter plekke bent, uitleg geeft en laat zien wat jij maakt of levert, vragen beantwoordt en twijfels direct uit de wereld helpt, ontstaan contacten naar de klanten. Dat is alleen via internet niet mogelijk.

Beurzen zijn veel belangrijker dan je in instantie denkt. Iedereen kan heel groot uit de bus kan komen bij een beurs.

Gedachten, tips en training voor een beurs door Ellen Evers

22 September: NL
Ellen Evers
>Die Messe – eine ausgezeichnete Plattform für Begegnung, Präsentation und Verkauf

Oberflächlich sind Messen ein Instrument zum Verkaufen und kosten Zeit und Geld.

Schaut man genau hin, ist eine Messe mehr: Sie ist ein wichtiges Marketinginstrument, hilft regionale und überregionale Kompetenzen auszubauen. Sie ist wichtiger als eine Webseite oder die Werbung in der Presse. Messen sind Informations- und Kommunikationsplattformen. Sie sind der direkte Draht zu den Kunden und die enge Zusammenarbeit mit Netzwerken gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Indem man vor Ort ist, erklärt und zeigt, was man macht, Fragen direkt beantwortet und Bedenken gleich aus der Welt schafft, ergibt sich ein Kontakt zu den Kunden, der so über das Internet nicht möglich ist.

Messen sind also wesentlich mehr, als sie auf den ersten Blick erscheinen und wo jeder ganz groß rauskommen kann.

Gedanken, Tipps und Training für eine Messe von Ellen Evers