DUITS-NEDERLANDSE HANDELSDAG 2017

Forum Alte Werft Papenburg
Conferentie en B2B Matchmaking

Federation4WoMen presenteert zich ook dit jaar weer met een stand op de informatiemarkt

De 3e DUITS-NEDERLANDSE HANDELSDAG in Papenburg is het ideale platform voor Duitse en Nederlandse ondernemers voor het vinden van nieuwe business kansen en -partners. De Handelsdag vindt plaats op 20 juni 2017 in de vertrouwde locatie “Alte Werft” te Papenburg. De B2B Matchmaking is één van de activiteiten van deze Duits Nederlandse Handelsdag. Andere activiteiten zijn een conferentieprogramma met twee keer twee workshops over Duits – Nederlandse Arbeidsmarkt en hoe je de Marketing en Pitching oppakt in Duitsland en Nederland. Een informatiemarkt met meerdere deelnemers completeert het programma.

Als u aan het Matchmaking event meedoet, krijgt u de mogelijkheid om potentiële agenten, distributeurs of samenwerkingspartners uit Duitsland en/of Nederland te ontmoeten. U krijgt volop de gelegenheid uw gewenste gesprekpartners te spreken, nieuwe contacten tot stand te brengen en bestaande relaties te verstevigen. U maakt uw eigen keuzes hierin. En het is gratis!

Voor wie is de matchmaking?

De B2B Matchmaking is bedoeld voor Duitse en Nederlandse ondernemingen die op zoek zijn naar agenten, distributeurs, toeleveranciers of samenwerkingspartners in Duitsland of Nederland. Ondernemingen uit alle sectoren mogen meedoen. Dit kunnen zijn producenten, importeurs, exporteurs, handelaren, ontwikkelpartners of professionals. Het hoofddoel van deze Matchmaking is u te helpen met het vinden van een lokale partner.
Federation4WoMen Duits-Nederlandse Handelsdag

Hoe te registreren?

Als u aan de Handelsdag wilt deelnemen kunt u zich via deze website tot 18 juni 2017 aanmelden. Bij de aanmelding wordt gevraagd uw bedrijfsgegevens in te voeren en aan te geven aan welke programmaonderdelen u wenst mee te doen.
Indien u aan de B2B Matchmaking meedoet geeft u aan wat voor soort contacten u zoekt; u stelt in dat geval voor de B2B meetings dan een bedrijfs- en zoek profiel op. Hoe gedetailleerder het profiel hoe meer kans met het vinden van de juiste contacten. Voor het maken van de Matchmaking afspraken heeft u toegang tot alle geregistreerde Matchmaking deelnemers. Uit de lijst van deelnemers kunt u zelf uw gewenste gesprekspartners kiezen

DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHES WIRTSCHAFTSFORUM 2017

Forum Alte Werft Papenburg
Konferenz und B2B Matchmaking

Federation4WoMen präsentiert sich auch diesem Jahr wieder mit einem Stand auf den Informationsmarkt

Die Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben: Am 20. Juni 2017 findet bereits das 3. Deutsch-Niederländische Wirtschaftsforum in Papenburg statt. Das Wirtschaftsforum ist die ideale Plattform für deutsche und niederländische Unternehmer, neue Geschäftsmöglichkeiten und Partner zu finden. B2B Matchmaking ist ein Teil des Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforums. Weitere Teile sind 2 x 2 Workshops zur deutsch-niederländischen Zusammenarbeit und ein Informationsmarkt.
Wenn Sie am Matchmaking teilnehmen, haben Sie die Möglichkeit, potenzielle Vertreter, Distributoren oder Partner aus Deutschland oder den Niederlanden zu treffen. Sie haben ausreichend Gelegenheit, den gewünschten Partner zu sprechen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu stärken. Und es ist kostenlos!

Federation4WoMen Duits-Nederlandse Handelsdag
Für wen ist das B2B Matchmaking?

Das B2B Matchmaking ist für deutsche und niederländische Unternehmen, die Vertreter, Distributoren, Zulieferer oder Partnern in Deutschland oder den Niederlanden suchen. Unternehmen aller Branchen können teilnehmen. Diese können zum Beispiel auch Hersteller, Händler, Handwerker, Entwicklungspartner oder Profis sein.

Wie kann man sich registrieren?

Wenn Sie an der Konferenz und dem B2B-Matchmaking teilnehmen möchten, können Sie sich über diese Webseite bis zum 18. Juni 2017 registrieren. Bei der Registrierung müssen Sie Ihre Firmendaten eingeben und gleichzeitig wählen Sie Ihre gewünschten Programmkomponenten und geben Sie die Art von Kontakten an, die Sie suchen. Für die Auswahl der gewünschten Terminen haben Sie Zugang zu allen registrierten Teilnehmer. Die Teilnehmerliste ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugte Gesprächspartner auszuwählen.