In januari kwam een artikel uit in een blad van de kamer van koophandel “exportclubs”
Im Januar erschien ein Artikel in einer Zeitschrift der Industrie-und Handelskammer “Export Clubs“