23 maart (NL)Moodboards
Wat is de ‘Mood’ van je bedrijf?
‘If you can dream it, you can do it’ – Walt Disney

De kracht van de verbeelding inzetten om je bedrijf beter zichtbaar te maken, dat is wat we in de workshop Moodboards maken gaan doen.

Een moodboard, ook wel sfeercollage genoemd, is een visualisatie van een concept, idee, gedachte of gevoel. Het is een middel om je ideeën, wensen en/ of doelstellingen te verbeelden, waardoor je beter zicht krijgt op de stappen die nodig zijn om het doel te realiseren.

Als uitgangspunt voor het moodboard zijn we in deze workshop aan de slag gegaan met het thema; hoe wil je als ondernemer gezien worden
• wat zijn je kernwaarden
• welk gevoel wil je op potentiële klanten overbrengen

We zijn in stapels tijdschriften gedoken om beeldmateriaal en eventueel tekst te verzamelen die de sfeer en inhoud weerspiegelen van hoe je als ondernemer gezien wilt worden.
Door middel van knippen, scheuren en plakken kwamen we uiteindelijk tot een moodboard. Deze is te gebruiken als uitgangspunt om je bedrijf een krachtige en authentieke uitstraling te geven waarmee je verbeelding werkelijkheid wordt!

Dit resulteerde in prachtige moodboards, verrassende ontdekkingen en goede gesprekken! Alles bij elkaar een topavond!

Ruth Koppers van Fit2Form heeft ons in dit proces begeleidt.
Fit2Form staat voor Concept, Ontwerp & Projectbegeleiding voor Corporate Image & Interieur

23. März (NL)Moodboards
In the Mood – Welche Stimmung hat Dein Betrieb?
‘If you can dream it, you can do it’ – Walt Disney

Den eigenen Betrieb mit der eigenen Vorstellungskraft sichtbar machen: Das machen wir in dem Workshop Moodboards erstellen

Moodboards oder Stimmungscollagen sind eine Kreativtechnik um ein Konzept, eine Idee, einen Gedanken oder ein Gefühl zu visualisieren. Das Moodboard ist ein Mittel zur Darstellung deiner eigenen Ideen, Wünsche und/oder Zielsetzungen und kann dabei helfen, die nötigen Schritte zur Umsetzung zu erkennen.

Ausgangspunkt für die Arbeit am Moodboard in diesem Workshop war die Frage: Wie will ich als Unternehmerin gesehen werden?
• Was sind deine Kernwerte?
• Welches Gefühl willst du potentiellen Kunden vermitteln?

Wir tauchten in Zeitschriftenstapeln ein um Bilder und womöglich Text zu sammeln, die Stimmung und Inhalt davon spiegeln, wie du als Unternehmer gesehen werden willst.
Ausschneiden, reißen und kleben: so erhielten wir schließlich ein Moodboard, das zum Ausgangspunkt für eine starke und authentische Ausstrahlung wird – mit der deine Vorstellung Realität wird.

Das Resultat: superschöne Moodboards, überraschende Entdeckungen und gute Gespräche! Zusammenfassend: ein Superabend!

Ruth Koppers von Fit2Form begleitet uns in diesem Prozess.
Fit2Form steht für Konzept, Entwurf & Projektbegleitung für Corporate Image & Interieur