Ondernemen is ook: sociaal verantwoordelijk zijn

Wij zijn van mening dat eenieder maatschappelijk verantwoord zou moeten leven en werken. Daar kun je ook als bedrijf je steentje aan bijdragen.
Daarom hebben wij als Federation4WoMen ook een sociaal verantwoord thema opgenomen in de cyclus van maandelijkse bijeenkomsten.
25 maart gaan we de Voedselbank Oldambt in Winschoten bezoeken.

De Voedselbank Oldambt voorziet cliënten die onder een financiële norm zitten elke week van een voedselpakket. De Voedselbank Oldambt verzorgt dit via een aantal kanalen.
Het doel van de voedselbank is de (verborgen) armoede in de gemeente Oldambt te bestrijden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voedsel dat door de bedrijven en particulieren geschonken wordt. Het ‘rendement’ ligt op het morele vlak. Hieronder wordt verstaan:

– Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan.
– Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving.
– Het voorkómen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. Dit bevordert het sociaal-maatschappelijk ondernemen en leidt tot een lagere milieubelasting.
– Zo nodig een spreekbuis te zijn voor mensen bij de hiervoor aangewezen instanties.

Op 25 maart krijgen we als ondernemers een toelichting op wat de Voedselbank doet en een rondleiding op locatie.

 

Onze bijeenkomsten beginnen om 18:00 uur en eindigen om 21:00 uur.

Lokatie:

Voedselbank Oldambt
J.A. Koningstraat 28b
9672 AD Winschoten

 

 

Ken je bedrijven of ondernemers die geïnteresseerd zijn in dit thema? Die maatschappelijk betrokken zijn? Die zouden willen weten hoe de Voedselbank functioneert?
Nodig ze uit! Ook ondernemers die geen lid zijn of willen worden van Federation4WoMen, maar dit thema interessant vinden, zijn van harte welkom!