Privacy links en rechts van de grens

Het is inmiddels ruim 1 jaar geleden dat in heel Europa de nieuwe privacywetgeving ‘echt’ werd toegepast nadat de verordening officieel al 2 jaar eerder in werking was getreden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft in Nederland het een en ander veranderd aan de manier waarop wij met gegevens en specifiek met persoonlijke gegevens omgaan. Maar hoe zit dat in Duitsland?

Duitsers zouden geen Duitsers zijn als ze de privacywet niet nog veel gedetailleerder zouden hebben geïnterpreteerd dan bijvoorbeeld Nederlanders. Dit feit is voor ondernemers en bedrijven die in Duitsland zaken (willen) doen belangrijk om te weten zodat ze er op de correcte manier, dus conform de Duitse wet, ermee om kunnen gaan.

Bundesdatenschutzgesetz

De Duitse AVG heet voluit Datenschutz-Grundverordnung of DSGVO. In samenhang met de DSVGO heeft de Duitse regering de Duitse Wet Gegevensbescherming oftewel Bundesdatenschutzgesetz uitgevaardigd. Op welke punten verschilt deze met onze eigen AVG?

Om te beginnen moet een Duits bedrijf al een (interne of externe) functionaris gegevensbescherming benoemen als 10 medewerkers regelmatig met gegevensverwerking bezig zijn. Deze plicht geldt ook, onafhankelijk van het aantal medewerkers, als het bedrijf specifieke persoonlijke gegevens verwerkt zoals gegevens m.b.t. etnische afkomst, religieuze overtuiging of gezondheid. Eveneens onafhankelijk van het aantal medewerkers moet er een functionaris gegevensbescherming zijn als de verwerking van gegevens de core business van het bedrijf is.

Daarnaast is de privacyverklaring in Duitsland veel uitgebreider dan in Nederland en moeten er ook alle analytische tools worden genoemd en uitgelegd die een bedrijf op zijn website gebruikt. Een ander punt is het verschil tussen de regels voor verwerkersovereenkomsten; bijvoorbeeld zijn in Duitsland juristen en belastingspecialisten geen verwerkers en hoeven daarom geen verwerkersovereenkomsten met hun opdrachtgevers af te sluiten.

Let er ook op dat de aansprakelijkheid inzake privacybescherming altijd bij de eigenaar/directeur ligt en zorg ervoor dat je je vooraf goed laat informeren over alle extra richtlijnen die de Duitse regering in het leven heeft geroepen.

Privacy links en rechts van de grens

Een column van WoordenTalent / Gaby van Halteren