Nederland staat bovenaan!

Nederland staat bovenaan!

Nederland staat bovenaan! ONDERNEMENZONDER GRENZEN?JA, DAT KAN! Uit een wereldwijd onderzoek van DHL in 169 landen bleek onlangs dat Nederland het meest geglobaliseerde land ter wereld is, wat de uitwisseling van goederen, diensten, kapitaal, informatie en personen...

Oldambt Nieuws 5-2017

Oldambt Nieuws 5-2017 ONDERNEMEN ZONDER GRENZEN? JA, DAT KAN! Celebrate diversity – is het Songfestival een voorbeeld voor ondernemers? Ook al zijn de meningen over het Songfestival verdeeld, we hebben toch weer met z’n allen gekeken. Het staat buiten kijf dat...