25 november: NL
Kristel Kruijsen van Customermatch heeft een Workshop Opinator gegeven

OPINATOR is een innovatieve marketingtool om te communiceren met de klant. Bij communicatie is het belangrijk dat er sprake is van een dialoog. OPINATOR maakt dat mogelijk. Daarvoor maakt men gebruik van zogenaamde OPI’s. Opi
Doordat de klant een QR-code of een link (die op een website, banner, twitter, een menu, een brochure, product, etc.) staat inscant met bijv. smartphone of tablet, krijgt de (potentiële) klant de OPI op zijn tablet, PC of smartphone te zien met informatie en/of een vragenlijstje. Daar kan hij op reageren en hij kan het bedrijf om feedback vragen.
Je kunt zo bijvoorbeeld snel en goedkoop peilen wat klanten van jouw product vinden, maar ze kunnen ook suggesties geven om het product te verbeteren. Je kunt het inzetten als kwaliteitscontrole, maar ook om snel te reageren op eventuele klachten zodat die niet ‘een eigen leven’ gaan leiden (via de sociale media!).
Daarnaast kun je de klant via een OPI ook belonen voor een aankoop of voor het geven van een mening. Je kunt als restaurant bijv. elke 10e of 20e persoon die reageert een tegoedbon geven voor een gratis kop koffie. De mogelijkheden zijn legio. Zie ook http://www.opinator.com/
Als er een reactie op je OPI is, krijg je een e-mailnotificatie en kun je deze op het dashboard van OPINATOR zien en erop reageren. De inhoud van een OPI kan bovendien op het dashboard steeds weer worden aangepast.
In de workshop hebben de deelnemers zelf een OPI gemaakt. Behalve dat ze kennisgemaakt hebben met deze tool, werden ze geprikkeld om na te denken over de communicatie over hun eigen dienst of product.

Kristel Kruijsen von Customermatch hat einen Workshop zum Thema Opinator gegeben
OPINATOR ist ein innovatives Marketingtool zur Kommunikation mit dem Kunden.
In der Kommunikation ist es wichtig, dass ein Dialog stattfindet. Dies ermöglicht OPINATOR über sogenannte OPIs.Opi
Wenn der Kunde mit seinem Smartphone oder Tablet einen QR-Code auf einer Webseite, einem Banner, einer Speisekarte, einer Broschüre, in Twitter usw. scannt oder auf dem Smartphone, Tablet oder PC einen Link anklickt, erscheint der OPI mit Infos und/oder einigen Fragen. Der Kunde kann sofort reagieren und sogar um Feedback bitten. So können Sie zum Beispiel schnell und preiswert Informationen darüber erhalten, wie die Kunden Ihr Produkt beurteilen, aber man kann auch Verbesserungsvorschläge für Ihr Produkt geben.
Das Tool kann zur Qualitätskontrolle verwendet werden, aber auch, um schnell auf eventuelle Beanstandungen zu reagieren, bevor sie sich (über die sozialen Medien!) verselbstständigen. .
Außerdem kann man über den OPI seine Kunden auch für einen Kauf oder seine Reaktion belohnen. Ein Restaurant kann zum Beispiel jede 10. oder 20. Person, die reagiert, mit einem Gutschein für eine kostenlose Tasse Kaffee belohnen. Es gibt zahllose Möglichkeiten. Sehen Sie dazu auch http://www.opinator.com/
Wenn auf den OPI reagiert wird, bekommen Sie in Ihrer Mailbox eine Nachricht, die Sie im OPINATOR-Dashboard ansehen und auf die Sie eventuell reagieren können. Im Dashboard kann der Inhalt des OPIs immer wieder nach Bedarf angepasst werden.
Die Workshopteilnehmer haben im Workshop selbst ein OPI erstelt. Sie haben nicht nur das Tool kennen gelernt, sondern wurden sie auch angeregt, einmal über die Kommunikation über ihre eigene Dienstleistung oder ihr eigenes Produkt nachzudenken.