Hier aanmelden als lid

Alle velden moeten worden ingevuld.

Aanmelding lid

Toestemming voor het vermelden van mijn gegevens op de website *1)

Toestemming om mijn contactgegevens te delen met de leden

1 + 4 =

Het lidmaatschapsgeld bedrag € 150 per jaar. Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Als je aanmelding gedurende het jaar is binnengekomen, ben je naar rato lidmaatschapsgeld verschuldigd.
Het lidmaatschap wordt pas effectief nadat de lidmaatschapsbijdrage is voldaan. Tot dat moment ben je als gast de gebruikelijke bijdrage voor een bijeenkomst verschuldigd.
Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het lidmaatschapsjaar te worden doorgegeven aan het secretariaat.

Na het invullen van dit formulier krijg je een bevestiging op je mailadres. Na het bevestigen van deze mail, wordt je lidmaatschap verwerkt.

Met het invullen van dit lidmaatschapsformulier geef je toestemming tot het verwerken van je gegevens in onze ledenadministratie. Deze gegevens worden uitsluitend voor de ledenadministratie en de verwerking van de facturen gebruikt.

1) Op onze website wordt op de ledenpagina een link naar jouw website geplaatst. Wil je meer gegevens over jouw bedrijf op jouw persoonlijke pagina op onze site vermelden? Stuur deze gegevens met je logo & een foto van jezelf dan per mail naar ons secretariaat.