Contactgegevens

Postadres:
Hoofdweg 170
9628 CT Siddeburen
Nederland

Tel.: +31 (0) 88 88 55 054
> Hier wordt Nederlands en Duits gesproken. Wij verheugen ons op uw telefoontje.

IBAN: NL75 RABO 0170 2201 25 t.n.v. Federation4Women
BIC code: RABONL2U
KvK 054137799000

BESTUUR:

Christine Wölke, Voorzitster
Tel.: +49 (0) 4967 914 060

Nelly Boer, Secretaris
Tel.: +31 (0) 88 88 55 054
> Ik spreek Nederlands en Duits.

Hilde Meijer, Penningmeester

PLANGROEP:
Gaby van Halteren