Topdown of delegeren? Hoe communiceren wij?

Titelseite Oldambt Nieuws

Er bestaan veel overeenkomsten tussen Duitsers en Nederlanders, zeker in het grensgebied. Denk maar aan plat-Gronings en platdütsch, of aan het vlakke landschap in de grensstreek in het Noorden.
Maar er bestaan zo mogelijk nog méér verschillen. Niet alleen de taalkundige verschillen, die soms ook tot miscommunicatie leiden. Zo noemt de Duitser bijvoorbeeld een meer een ‘See’ en de zee een ‘Meer’. Dat is toch onlogisch zou je zeggen!
En we kennen allemaal de uitdrukking ‘deutsche Gründlichkeit’. Waar we in Nederland soms wat makkelijker en losser met dingen omgaan, gaat dat in Duitsland veel gestructureerder. Het ‘laisser fair’ gehalte kennen ze daar niet zo.

Dat is ook helemaal duidelijk als je de situatie rondom de crisiscommunicatie van de regering in Nederland en Duitsland vergelijkt:
Zo begint premier Rutte in Nederland zijn eerste persconferentie over corona met “een dringend appel”, “een dringende aanbeveling” en “het zou wellicht verstandig zijn contacten te vermijden”, nadat de minister van Gezondheid eerst de regels heeft uitgelegd. En de premier verpakt zijn woorden dan zorgvuldig, hij geeft adviezen, appelleert aan het gezonde verstand en de zelfdiscipline van de burgers. Er zijn aanbevelingen en concrete regels. Aanbevelingen die ruimte voor interpretatie laten en waar organisaties zelf invulling aan moeten geven. Dat zorgt er weer voor dat heel veel organisaties hiermee aan de slag gaan en allen voor zich proberen binnen de regels van de overheid hun weg te zoeken.
De eerste persconferentie van Bundeskanzlerin Merkel is heel anders. Zij kondigt “einschneidende Maßnahmen“ aan en legt de maatregelen vervolgens gedetailleerd uit. Deutsche Gründlichkeit. Geen ruimte voor eigen interpretatie. Ze geeft weliswaar aan dat ze op een zekere mate van eigen inzicht hoopt, maar benadrukt tevens dat er controle zal zijn, want dat is “Ordnungsrecht”.
Waar Merkel het woord alleen voerde, en het bij één persconferentie liet, verscheen Rutte nagenoeg wekelijks op de tv om de Nederlanders voorzichtig te blijven wijzen op hun gezonde verstand, en te manen tot voorzichtigheid.

 

In Nederland wordt op de gevoel gespeeld, op de emotie. Met regeltjes overtuig je de Nederlanders niet. Integendeel.
In Duitsland wordt vooral het gezonde verstand en de discipline benadrukt, de Duitse hang naar voorzichtigheid en handelen volgens de regels.

We lijken op elkaar, maar zijn ook verschillend. “Wir ticken anders”. Hoe kunnen we die verschillen zakelijk overbruggen om dichter bij elkaar te komen?

Tips voor Nederlanders:

  • Gebruik functionele taal, onderbouwd op feiten.
  • Blijf abstract, dat wordt gewaardeerd.
  • Toon jezelf van je rationele- en zakelijke kant.
  • Spreek helder en vermijdt kletspraat.
  • Communiceer als leidinggevende beslissingen alleen.

Tips voor Duitsers:

  • Gebruik gewone taal, die dicht bij de mensen staat.
  • Vermijdt, voor zover mogelijk, abstracte begrippen.
  • Toon jezelf van je menselijke kant.
  • Geeft weinig directe bevelen, geboden of verboden, maar verpak deze in aanbevelingen en adviezen.
  • Communiceer als leidinggevende beslissingen samen met je expert of adviseur.

24 augustus beginnen we weer met live-netwerken tijdens de jaarlijkse partnerbijeenkomst met BBQ. Gewoon samen. Nederlanders en Duitsers. Eten doen we allemaal. Of dat nu BBQ of “Grillen” heet. Kijk op ons site voor meer info en aanmelden!

Bron: Ingeborg Lindhoud /symphony communication 

Topdown of delegeren Hoe communiceren wij