Lidmaatschap

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 150,00 per jaar. Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Als je aanmelding gedurende het jaar is binnengekomen, ben je naar rato lidmaatschapsgeld verschuldigd. Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks voldaan.
Alle bijeenkomsten en trainingen zijn gratis voor leden.
Beëindiging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar ingediend worden.

Gasten betalen voor een reguliere bijeenkomst een onkostenbijdrage van € 15,00 voor de maaltijd en het drinken.
Voor de Partnerbijeenkomsten die 2x per jaar worden gehouden, bedragen de kosten € 25,00 per bijeenkomst.